Verkeer en veiligheid

Verkeersregels Tsjechie

Alcohol in het verkeer
Het maximaal toegestane alcoholpromillage is 0,0! Buitenlanders die zich hier niet aan houden kunnen in hechtenis worden genomen.

Bijzonderheden
Verboden op kruispunt te keren, dus geen 'U-bocht' maken. Voor en op spoorwegovergangen mag u niet harder dan 30 km/h rijden.
Alle motorvoertuigen en motoren zijn overdag verplicht dimlicht te voeren.

Bijzonderheden bij het tanken
Loodvrij 95 (Natural) is goed verkrijgbaar. Loodvrij 98 (Super Plus) is redelijk goed verkrijgbaar. Diesel (Nafta) is goed verkrijgbaar. LPG (Autoplyn) is bij ca. 380 stations verkrijgbaar. Creditcards worden vaak geaccepteerd.
Klik hier voor de actuele brandstofprijzen

Brandblusser
Niet verplicht.

Gevarendriehoek
Verplicht, ook voor Nederlandse auto's. Op de autosnelweg dient u de gevarendriehoek op 100 m van het voertuig te plaatsen; op overige wegen op 50 m.

Invalidenparkeerkaart
Er zijn weinig uitzonderingen ten aanzien van de parkeermogelijkheden voor gehandicapten. Met een zichtbare invalideparkeerkaart mag u een straat inrijden waar een inrijverbod geldt met als bijzondere vermelding 'Einfahrt für die Bedienung möglich'.

Kinderen
Kinderen onder de 12 jaar en personen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1,50 m mogen niet op de voorbank vervoerd worden.

Maximumsnelheid
Binnen de bebouwde kom 50 km/u, buiten de bouwde kom 90 km/u en op autosnelwegen 130 km/u. Personenauto met aanhangwagen: buiten bebouwe kom: 80 km/u; autosnelweg 80 km/u.

Bromfietsen
Het dragen van een helm op bromfietsen en snorfietsen is verplicht. Het vervoer van een passagier is niet toegestaan op bromfietsen, wel op snorfietsen.
Zie ook 'Rij- en kentekenbewijzen'.

Sneeuwkettingen
Alleen toegestaan als de wegen met sneeuw bedekt zijn.

Spijkerbanden
Niet toegestaan.

Telefoneren in de auto
Bestuurders mogen tijdens het rijden slechts handsfree telefoneren.

Tol
Voor een aantal trajecten van de auto(snel)wegen is een tolvignet vereist; verkrijgbaar bij de grotere grensovergangen, postkantoren en een aantal grote benzinestations. Het begin van een vignetplichtig traject wordt aangegeven met het verkeersbord met de doorgestreepte tekst 'Bez poplatku', het einde met de niet-doorgestreepte tekst 'Bez poplatku'. Vignet voor voertuigen (met/zonder aanhangwagen) tot 3500 kg. kent 3 uitvoeringen: voor 15 dagen (CKZ 200 = ca. € 6,95), 2 maanden (CKZ 300 = ca. € 10,50 ) en 1 jaar (CKZ 900 = ca. € 31,30). Het jaarvignet is 14 maanden geldig: van 1 december (bv 2005) tot 1 februari (bv 2007).
Wanneer de combinatie (trekkend voertuig + aanhanger) zwaarder is dan 3.500 kg heeft u het duurdere vignet nodig! Voor motorfietsen hoeft geen vignet aangeschaft te worden.

Veiligheidsgordels
Verplicht op zowel voor- als achterbank.

Verbandtrommel
Verplicht.

Voorrang
Binnen bebouwde kom heeft al het verkeer van rechts voorrang; buiten de bebouwde kom: het verkeer op hoofdweg. Verkeer óp rotondes heeft voorrang.
Op bergwegen en andere hellende wegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer. Zonodig moet het dalende voertuig stoppen en terugrijden, tenzij het stijgende verkeer zich vlak bij een uitwijkplaats bevindt. Om praktische redenen hebben in de praktijk zware voertuigen, zoals bussen, voorrang op lichtere voertuigen